17.1.1 Příjmy sektoru vládních institucí v podílu na hrubém domácím produktu v běžných cenách; rozdělení podle zdroje