17.15.1 Rozsah, v němž poskytovatelé rozvojové spolupráce používají výsledkové rámce a plánovací nástroje příjímajících (rozvojových) zemí