17.18.3 Počet zemí, které mají národní statistický plán, který je plně financován a realizován, podle zdroje financování