17.19.2 Podíl zemí, které (a) provedly alespoň jedno sčítání lidu, domů a bytů v posledních 10 letech; a (b) dosáhly 100 % registrace narozených a 80 % registrace zemřelých