17.2.1 Čistá oficiální rozvojová pomoc, celkem a pro nejméně rozvinuté země, jako podíl hrubého národního příjmu (GNI) dárců Výboru pro rozvojovou pomoc OECD (Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Development Assistance Committee)