17.9.1 V dolarech vyjádřená hodnota finanční a technické pomoci (včetně té, která je poskytována prostřednictvím spolupráce Sever – Jih, Jih – Jih a trojstranné spolupráce) určené pro rozvojové země