2.2.2 Rozšíření podvýživy (váha pro výšku >+2 nebo <-2 standardní odchylky od mediánu Standardů pro vzrůst dětí WHO (WHO Child Growth Standards) u dětí do 5 let věku podle druhu (vyčerpání a nadváha).