2.3.1 Objem výroby na pracovní jednotku podle třídy velikosti zemědělského/pasteveckého/lesnického podniku