2.4.1 Podíl zemědělské půdy, na které se provozuje produkční a udržitelné zemědělství