2.a.1 Ukazatel zaměření na zemědělství u vládních výdajů