3.3.1 Počet nově nakažených HIV na 1 000 nenakažených obyvatel podle pohlaví, věku a u klíčových populací