3.3.2 Výskyt tuberkulózy na 100 000 obyvatel (incidence)