3.3.3 Výskyt malárie na 1 000 obyvatel (incidence)