3.5.2 Škodlivé užívání alkoholu, definované v souladu s kontextem daného státu jako spotřeba alkoholu na osobu (patnáctiletou a starší) za kalendářní rok, v litrech čistého alkoholu