3.8.1 Pokrytí základními zdravotnickými službami (definované jako průměrné pokrytí základními službami vycházející z ukazatele zákroků vztahujících se k reprodukčnímu zdraví, zdraví matek, novorozenců a dětí, infekčním nemocem, nepřenosným nemocem a kapacitě a dostupnosti služeb mezi obyvatelstvem obecně a mezi nejvíce znevýhodněnými obyvateli)