3.9.3 Úmrtnost v důsledku neúmyslných otrav. Úmrtnost na neúmyslné otravy