3.a.1 Věkově standardizovaná prevalence současného užívání tabáku mezi osobami ve věku 15 let a staršími