3.b.1 Podíl cílové populace pokryté všemi očkováními, která jsou zahrnuta do jejich národních programů