3.d.1 Kapacity a připravenost na mimořádné zdravotnické situace podle Mezinárodních zdravotnických předpisů (International Health Regulations – IHR)