3.2.2 Novorozenecká úmrtnost (mortalita novorozenců)