4.1.2 Míra absolvování (základní vzdělání, nižší sekundární vzdělávání, vyšší sekundární vzdělávání)