4.2.1 Podíl dětí ve věku 24-59 měsíců, které jsou vývojově na cestě ke zdraví, učení a psychosociální pohodě, podle pohlaví