4.4.1 Podíl mládeže a dospělých, kteří ovládají dovednosti informačních a komunikačních technologií (ICT), podle druhu dovednosti