4.5.1 Ukazatele parity (ženy/muži, obyvatelstvo venkova/měst, spodní a vrchní kvintil bohatství a ostatní, jako zdravotní postižení, domorodé obyvatelstvo a obyvatelstvo postižené konflikty, jakmile budou dostupné údaje) pro všechny ukazatele vzdělávání v tomto seznamu, které lze podle uvedených znaků disagregovat