4.6.1 Podíl obyvatelstva v dané věkové skupině, které dosahuje alespoň stanovené úrovně dovednosti ve funkční (a) čtenářské gramotnosti a (b) matematické gramotnosti, podle pohlaví