4.a.1 Podíl škol poskytujících základní služby, podle druhu služby