4.c.1 Podíl učitelů kvalifikovaných v základním vzdělávání podle úrovně vzdělání