4.3.1 Míra účasti mládeže a dospělých na formálním a neformálním vzdělávání a odborné přípravě v předcházejících 12 měsících, podle pohlaví