5.1.1 Zda ano či nikoli jsou zavedeny zákonné rámce pro podporu, prosazování a sledování rovnoprávnosti a nediskriminace na základě pohlaví