5.3.1 Podíl žen ve stáří 20-24 let, které byly vdané nebo ve svazku před 15 lety věku a před 18 lety věku