5.3.2 Podíl dívek a žen ve věku 15-49 let, které prodělaly zohavení a/nebo obřízku ženských pohlavních orgánů, podle věku