5.4.1 Podíl doby strávené neplacenými domácími pracemi a péčí podle pohlaví, věku a místa