5.6.2 Počet zemí se zákony a předpisy, které zaručují plný a rovný přístup pro ženy a muže ve věku 15 let a starší k sexuální a reprodukční zdravotní péči, informacím a vzdělávání