5.a.2 Podíl zemí, v nichž právní rámec, včetně zvykového práva, zajišťuje ženám rovná práva na vlastnictví půdy a/nebo její ovládání