5.b.1 Podíl jednotlivců, kteří vlastní mobilní telefon, podle pohlaví