7.1.1 Podíl obyvatelstva, které má přístup k elektřině