7.1.2 Podíl obyvatelstva, které se primárně spoléhá na čistá paliva a technologie