7.2.1 Podíl energie z obnovitelných zdrojů na celkové konečné spotřebě energie