7.3.1 Energetická náročnost měřená jako primární energie a HDP