7.a.1 Mezinárodní finanční toky do rozvojových zemí na podporu výzkumu a vývoje čisté energie a na výrobu energie z obnovitelných zdrojů včetně energie z hybridních systémů