8.10.2 Podíl dospělých (ve věku 15 let a starších), kteří mají účet v bance nebo u ostatních finančních institucí, nebo mají poskytovatele mobilních peněžních služeb