8.4.1 Materiálová stopa, materiálová stopa na hlavu a materiálová stopa vztažená na HDP