8.7.1 Podíl a počet dětí ve věku 5 – 17 let, které jsou zapojeny do dětské práce, podle pohlaví a věku