8.8.2 Úroveň, na níž jsou v národním měřítku dodržována lidská práva (svoboda shromaždování a kolektivní vyjednávání) založené na textových zdrojích mezinárodní organizace práce (International Labour Organization = ILO) a na národní legislativě, podle pohlaví a podle statutu migranta