8.9.1 Přímý HDP z cestovního ruchu jako podíl na celkovém HDP a na rychlosti růstu