8.b.1 Existence vypracované a do provozu uvedené národní strategie zaměstnávání mladých jako samostatné strategie nebo jako součásti národní strategie zaměstnanosti