9.4.1 Emise CO2 na jednotku hrubé přidané hodnoty (Gross Value Added)