9.2.2 Zaměstnanost ve zpracovatelském průmyslu jako podíl na celkové zaměstnanosti