9.3.1 Podíl malovýrobních odvětví na přidané hodnotě celého zpracovatelského průmyslu