9.3.2 Podíl malovýrobních odvětví s půjčkou nebo úvěrovým rámcem